ייעוץ אסטרטגי למועמד פוליטי

כיום יותר מתמיד זקוקים פוליטיקאים לייעוץ אסטרטגי פוליטי באשר לתרחישים הפוליטיים אשר עלולים לחרוץ גורלות. כיום, וזאת בהמשך למגמה של שני העשורים האחרונים, השתלטו היועצים האסטרטגיים על השיח, על הניהול ועל תהליכי קבלת ההחלטות של פוליטיקאים מכל גווני הקשת הפוליטית. זאת מצד אחד דבר מבורך. הפוליטיקאי אשר מקבל שירותי ייעוץ אסטרטגי מצמצם את טווח הטעויות שלו ובכך מקבל ייעוץ אשר מציב לו חלופות ממשיות לשפר את מצבו הפוליטי. בתהליך כזה הפוליטיקאי קורא נכון יותר את המפה הפוליטית, מודע יותר להחלטותיו ולתוצאות מעשיו ובכך מממש את האינטרסים שלו. מן הצד האחר צמצום טווח הטעויות מצמצם אף הוא את יכולת התמרון הפוליטי והקמת קואליציות, כפי שאנו רואים בשנה האחרונה בפוליטיקה הישראלית.

לייעוץ אסטרטגי פוליטי יש כמה ענפים: האחד, ייעוץ עבור אדם אשר מעוניין להיכנס למערכת הפוליטית, הארצית או המקומית. מובן שיש הבדל בין התנהלות במערכת הפוליטית הארצית ובין התנהלות במערכת הפוליטית המקומית, וקיימים הבדלים רבים בריצה פוליטית במערכת המוניציפלית, בין ערים שונים, מושבים ואזורים. השני, ייעוץ עבור אדם אשר הוא חבר מפלגה אשר מעוניין להיבחר לכנסת או להתמנות לשר. השלישי, ייעוץ עבור אדם אשר כבר משמש חברי כנסת, שר או יושב ראש מפלגה אשר מנהל משא ומתן קואליציוני. ברור כי בכל ענף כזה ישנם תת-ענפים אשר מייחדים את הזירה שבה האדם0פוליטיקאי מתנהל והיועץ האסטרטגי הפוליטי שלו.

ייעוץ אסטרטגי פוליטי בא לידי ביטוי במצבים מיוחדים, כמו בבחירות מקדימות לרשימת מפלגה כלשהי לכנסת, בעת הבחירות לכנסת ולאחריה, כמו גם במשך מערכת הבחירות המוניציפליות ולאחריהן. אולם לעתים נדרש ייעוץ אסטרטגי פוליטי גם תוך כדי התנהלות הפוליטיקאי בתקופה שבין מערכות הבחירות הן הארציות והן המקומיות. לעתים נדרש לקבל החלטות שונות באשר למדיניות ממשלתית ביחס לסוגיה מדינית, ביטחונית או כלכלית. למשל, החלטתו של בג"ץ להורות לממשלה לפנות את היישוב עמונה אילצה את ממשלת ימין להגיע לדו-שיח עם המתיישבים באשר לפינוי ולהגיע להסכמות בין מרכיבי הקואליציה (בעיקר ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד בנימין נתניהו ויושב ראש הבית היהודי דאז נפתלי בנט) כדי שהממשלה לא תיפול. הרי הסוגיה היא נפיצה מאוד מבחינה פוליטית עבור מפלגות הימין, ולכן היה להם לפרק את הפצצה צעד אחר צעד מול המתיישבים ולהגיע להסכמות שקטות באשר לפינוי. האינטרס הן של נתניהו והן של בנט היה לעבור את המכשול הקואליציוני הזה בהצלחה ובכך לשמר את הקואליציה. לפיכך במספר מספר שבועות התנהל משא ומתן עם המתיישבים ולבסוף בוצע הפינוי גם אם לא בהסכמתם. אולם הדבר החשוב ביותר שגם תרם להמשך תפקוד הממשלה היה ההסכמות בין מפלגות הימין. כל הסוגייה הזו לוותה על ידי יועצים אסטרטגיים של כל הצדדים שאמורים לסייע למנהיגי מפלגות הימין לשמור על משרתם ועל ממשלתם. מה שכך היה.   

במצבים משברים שונים נדרש ייעוץ אסטרטגי פוליטי. ייעוץ שכזה תורם להישרדותו של האדם/פוליטיקאי ומאפשר לו לקבל החלטות נכונות עבורו במצבים שונים, פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים.      

דילוג לתוכן